Сэлбэ дэд төвд баригдсан 60м гүүрийг хүлээлгэн өглөө