Улаанбаатар хотын "Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг ...